หลังจากเมื่อวานซิวมั่วไปกับการวัดตัวแล้ววันนี้เรามาต่อกันที่ชุดพื้นฐานกันดีกว่า

แต่ก่อนจะไปทำชุดพื้นฐานหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องทำ

คำตอบง่ายๆ

เพราะชุดพื้นฐานเป็นแนวทางในการแปลงแบบชุดไปยังชุดต่างๆ

ถ้าพื้นฐานทำออกมาดีการแปลงชุดก็ไม่ใช่เรื่องยาก

และเนื่องจากเอนทรี่นี้ต้องใช้แบบที่ค่อนข้างชัดเจน

แบบที่ใช้จึงใช้แบบที่เอามาจากหนัสือที่เคยใช้เรียน

"การทำแบบตัดและเทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้า"

เขียนโดย ผศ.วินิทร สอนพรินทร์

แต่คำพูดที่เราจะใช้อาจไม่เหมือนในหนังสือซักที่เดียว

เพราะเราจะใช้ภาษาที่เราคิดว่าเราเข้าใจ

และอาจมีข้อแนะนำเพิ่มเติมที่ไมม่มีในหนังสือ

ส่วนภาพบางภาพที่ใช้เป้นภาพที่เราเผาขึ้นมาเอง

เพราะฉะนั้นทำใจ

แล้วก็ใครสนใจหนังสือซื้อได้ที่ร้านหนังสือทั่วไปนะครับ

อุปกรณ์

ดินสอ

ยางลบ

ไม้บรรทัด

ไม้โค้ง

กระดาษทำแพทเทิน(หาซื้อได้ที่พาหุรัด)

เครื่องคิดเลข

เอาล่ะมาดูกันเลยเริ่มจากตัวแรก

แบบตัดเสื้อเบื้องต้น เป็นเสื้อค่อนข้างเข้ารูปและพอดีตัวเล็กน้อย

ตัดออกมาแล้วจะเป็นลักษณะคล้ายๆในภาพ

Photobucket

เข้ารูปตรงเอวและมีเกล็ดที่วทั้งหน้าและหลัง

หมายเหตุ :: ภาพที่ใช้เป้นภาพที่วาดโดยกะคร่าวๆโดยประมาณ ไม่ได้ใช้มาตราส่วนจริง

เริ่มต้นจาก

1. วัดกระดาษเข้ามาจามุมบนขวา 10 เซนติเมตร และ จากริมกระดาษทางขวา 4 เซนติเมตร ขีดเส้นตัว เออขีดให้ยาวเลยมาเพราะต้องใช้เป็นแนวทั้งตัว จุดตัดที่ได้ให้เป็นจุดที่ 1

2. จุดที่ 2 วัดจากจุดที่ 1 ลงมาในระยะเท่ากับยาวหน้าที่วัดได้ ขีดเส้นยาว

3. จุดที่ 3 เท่ากับครึ่งนึงของจุด 1 และจุด 2 ขีดเส้นขนานยาว

4. สว่นจุดที่ 4 จะเป็นครึ่งนึงของ จุดที่ 1 และจุดที่ 3 ขีดเส้นขนานยาว

5. จุดที่ 5 วัดจากจุดที่ 2 ลงมาประมาณ 10 เซนติเมตร ลากเส้นยาว

6. จุดที่ 6 สัดจากจุดที่ 5 ลงมาอีก 10 เซนติเมตร ลากเส้นยาว

7. ขีดความกว้างเสื้อ เส้น 6 - 7 โดยคิดจาก 1/2 สะโพกล่าง +12 เซนติเมตร ลากเส้น ใส่ตัวเลขตามรูป จะได้เป็น 7 - 12 ขนานกับ 1 - 6 และ 1 - 12 , 4 - 11 , 3 - 10 , 2 - 9 ,  5 - 8 , 6 - 7 ขนาขกันทั้งหมด

Photobucket

(รูปข้อ 1 - 7)

8. 1 -13 เท่ากับ 1/6 รอบคอบวก 0.5 เซนติเมตร

9. 13 - 14 เท่ากับ 1/6 รอบคอบวก 1 เซนติเมตร ขีดเส้น 13 - 14

10. เส้น 1 - 15 เท่ากับ 1/2 ของไหล่กว้างจากจุด 15 ขีดเส้นตั้งฉาก 3 เซนติเมตรจะได้เป็นจุด 16 ขีดเส้น 14 - 16

Photobucket

(รูปข้อ 8 ถึง 10)

11. จุดที่ 2 - 17 เท่ากับ 1/2 ขอวอีกห่าง ขีดเส้นขนานกับเส้นด้านหน้ายาวให้ถึงเส้น 6 และประมาณครึ่งนึงของเส้น 3 และ 4

12. เส้นปะ 1 - 18 เป้นอกสูง วัดโดยวางไม้บรรทัดเริ่มที่จุด 1 ให้ชนกับเส้นขนานที่ลากจากจุด 17 ในให้เส้นเฉียงที่เป็นเส้นปะยาวเท่ากับอกสูงที่วัดได้ เพราะฉะนั้น ตรงจุด 18 ของแต่ละคนจะอยู่ในจุดที่ไม่ตรงกันแล้วแต่รูปร่างของเราเอง

Photobucket

(รูปข้อ11 ถึง 12)

13. จุด 19 แบ่งครึ่ง จุด 14 และ 16

14. จากจุด 19 ใช้รอบอกหารด้วย 20 ลบด้วย 1 วัดออกมาจากจุด 19 เป็นจุด 20

15. ลากเส้น จากจุด 19 มา 18 และ 20 มา 18 จะได้เป็นเกล็ดหน้า

16. จากนั้นวัดจาก 20 ถึง 21 โดยให้ เส้น 20 - 21 ยาวเท่ากับเส้น 14-19

Photobucket

(รูปข้อ 14 ถึง 16)

17. จากจุด 4 วัดเข้ามาถึงจุด 22 โดยคิดค่า 1/2 ของบ่าหน้า เวลาวัดไม่รวมเกล็ดนะ (จากรูปข้างล่างเส้น A + B เท่ากับ 1/2 ของบ่าหน้า)

18. จากจุด 3 ใช้ค่า 1/4ของรอบอกบวก 1.5 เซนติเมตร วัดออกมาเป็นจุด 23

19. จากจุดที่ 6 ใช้ค่า 1/4 ของสะโพกล่างบวก 1 เซนติเมตร วัดออกมาเป็นจุด 24

20. ขีดเส้นเชื่อมจุด 23 และ 24 แล้วเราจะได้จุด 25 ที่เส้น 2

Photobucket

(รูปข้อ 17 ถึง 20)

21. จากจุด 25 วัดเข้ามาประมาณ 2.5 เซนติเมตร เป็นจุด 26 ขีดเส้น 23 - 26 - 24 ตามรูปด้านล่าง

22. จากจุด 17 วัดลงมา 15 - 18 เซนติเมตร เป็นจุด 27

23. จากจุด 17 วัดออกมาข้างล่ะ 1.5 เซนติเมตร เป็นจุด 28 และ 29 ขีดเส้น 18 - 28 - 27 และ 18 - 29 - 27 เป็นเกล็ดหน้า

ข้อ 24 และ 25 เป็นเกล็ดอกถ้าไม่คิดจะแปลงแบบเสื้อไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ แต่ถ้าแปลงแบบควรจะมีซึ่งการแปลงแบบจะลงในโอกาสหน้า

24. แบ่งครึ่งเส้น 22 - 23 เป็นจุด 30 แล้วลากเส้นจากจุด 30 ไป 18

25. วัดจาก 30 ลงมา 1 เซนติเมตรเป็นจุด 31 ลากเส้น 31 ไป 18

Photobucket

(รูปข้อ 21 ถึง 25)

เป็นอันจบแผ่นหน้าไปอย่างสาหัส ต่อด้วยแผ่นหลัง

1. วัดจากจุด 12 ขึ้นไป 5 ถึง 6 เซนติเมตร เป็นจุด 32

2. จากจุด 32 ใข้ค่า 1/6 รอบคอบวก 1 เซนติเมตร วัดออกมาเป็นจุด 33

3. จากจุด 33 ขีดเส้นตั้งฉากขึ้น 2 เซนติเมตร เป็นจุด 34 เขียนเส้นเว้าคอแบบรูป

4. จากจุด 12 ใช่ค่า 1/2 ไหล่กว้างบวก 1เซนติเมตรเป้นจุด 35

5. จากจุด 35 ขีดเส้นตั้งฉากขึ้น 4 เซนติเมตรเป้นจุด 36 แล้วลากเส้นจากจุด 34 มา 36

Photobucket

(รูปข้อ 1 ถึง 5)

6. จากจุด 11 ใช่ค่า 1/2 ของบ่าหลัง เป็นจุด 37

7. จากจุด 10 ใช่ค่า 1/4 รอบอกลบ 0.5 เซนติเมตร เป็นจุด 38 ขีดเส้นวงแขน 36 - 37 - 38

8. จากจุดที่ 7 ใช้ค่า 1/4 ของสะโพกล่างลบ 1 เซนติเมตร ขีดเส้น 38 - 39 จะได้จุด 40 ที่เส้น 9

9. วัดจากจุด 40 เข้ามา 2.5 เซนติเมตรเป็นจุด 41 ขีดเส้น 38 - 41 - 39 ในข้อนี้ถ้าใช้กระดาษวาดแบบที่ค่อนข้างบางทำให้นำเส้นตะเข็บข้าง 23-26-24 ของแผ่นหน้ามาลอกไปเลย เพราะสองเส้นนี้ต้องเย็บติดกันเลยต้องเท่ากัน วิธีก๊อปมาจะแม่นกว่าร่างใหม่

10. จากจุด 9 วัดเข้ามา 1 เซนติเมตรเป็นจุด 42 ลากเส้น 11 - 42 - 7

Photobucket

(รูปข้อ 6 ถึง 10)

11.แบ่งครึ่งจุด 41 - 42 เป็นจุด 43

12. วัดจาก 43 ลงมา 15 - 18 เซนติเมตร(เท่ากับแผ่นหน้าจะดีมาก)

13. วัดจากจุด 43 ออกมาข้างล่ะ 1.5 เซนติเมตร เป็นจุด 45 และ 46 ขีดเส้น 44 - 45 และ 44 - 46

14. เส้น 34 - 47 เท่ากับ 14 - 19 ของแผ่นหน้า(วัดจาก 34 ไป)

15. เส้น 36 - 48 เท่ากับเส้น 20 - 21 ของแผ่นหน้า(วัดจาก 36 ไป) จากนั้นลากเส้น 47 ถึง 45

จากข้อ 14 และ 15 บางคนจะเหลือเป็นเกล็ดไหล่ให้เก็บแต่บางคนก็ไม่มีนะ

16. จากเส้น 48 ลาดลงมาชนกับเส้น  47 - 45 ความยาว 7 เซนติเมตร (ข้อนี้ใครไม่มีเล็ดกไหล่ไม่ต้องทำ

17. แบ่งครึ่งส่วนหนึ่งของเส้น 47 - 45 ที่อยู่ในช่อง 11 - 10 เป็นจุด 50 แล้วลากเส้นจากจุด 50 ไป 46 เป็นอันเสร็จ

Photobucket

(รูปข้อ 11 ถึง 17)

หมายเหตุ ::

a. ชุดที่ไม่ต้องการเกล็ดไหล่ก็ไม่ต้องทำข้อที่เป็นเกล็ดไหล่ได้นะ ข้ามไปเลย

b. ถ้าทำแพทเทรินตัวนี้แล้วลองก๊อปใส่กระดาษแข็งไว้นะ ไว้จะมาลงวิธีเป็นตำแหน่งเกล็ดและแปลงแบบให้

c. วงแขน บอกได้เลยว่าในแบบค่อนข้างกว้าง ถ้าอยากได้เล็กไปอีกหน่อยให้เลื่อนจุด 23 ของแผ่นหน้า และ 35 ของแผ่นหลังขึ้นซักประมาณ 2 เซนติเมตร หรือปรับตามต้องการ แต่อย่าลืมขีดเส้นวงแขนใหม่ล่ะ

d. ถ้าชุดคิดว่ามันพอดีเกินไปให้บวกจุดข้างตัวออกประมาณ 1 เซนติเมตร

e.เกล็ดกลางหลังถ้าเป็นสันทบไม่ต้องมี(ไว้จะอธิบายคำว่าสันทบคราวหน้าสำหรับคนที่ไม่รู้)

f.เสื้อพื้นฐานตัวนี้ส่วนมากจะนำไปแปลงเป็นชุดกระโปรงหรือชุดเกาะอกเป็นส่วนมาก แต่ไม่ทำเกล็ดไหล้ก็เอาไปทำได้อีกหลายชุดอย่างพวกชุดสูท

ไว้พรุ่งนี้หรืออีกหลายวันจะมาลงแพนเทรินเสื้อแบบนี้

Photobucket

เฉพาะเสื้อนะ

ใช่แล้วมันคือเสื้อธรรมดา แต่รู้มั้ยว่าไอ้เสื้อธรรมด่ที่แหละที่เป็นพื้นฐานของชุดทั้งปวง

เพราะงั้นเป็นไอ้นี่ตัวเดียวเท่ากับตัดได้หลายชุดมาก

เอาล่ะ เจอกันเอนทรี่หน้าคร้าบ

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile

#12 By (175.136.142.120|175.136.142.120) on 2015-07-06 00:24

open-mounthed smile

#11 By (49.230.125.212|49.230.125.212) on 2015-05-15 21:32

ขอบคุณคะ กำลังสนใจงานชิ้นนี้อยู่พอดี อธิบายเข้าใจง่ายopen-mounthed smile

#10 By (217.42.194.145|217.42.194.145) on 2015-03-05 03:14

#9 By (124.122.130.132|124.122.130.132) on 2015-01-30 12:30

#8 By (1.47.5.11|1.47.5.11) on 2014-04-23 18:34

#7 By (27.130.246.151|27.130.246.151) on 2014-04-06 22:28

#6 By (110.168.25.175|110.168.25.175) on 2014-03-27 16:07

เห็นแล้วนึกถึงความหลังครั้งเรายังตัดชุด(ว่าไปนั่น)

ตอนนี้ไม่ได้ตัดดเยยยย นั่งงมโข่งกะเกราะต้นขามิตสึนาริ SW3 ฮาาา
งม กระดาษแบบงงๆ อ่ะแปะดาวเผื่อแผ่เรื่องดีๆHot! Hot! Hot!

#4 By ~Saiki~ on 2009-11-06 13:43

แฮ่........ข้อมูลดีๆแบบนี้
Hot! Hot! Hot!
แรงแห่งความพยายามนะน้องcry

#3 By ลุง kAZarAN on 2009-11-06 00:05

คุณไปเรียนที่ไหนอ่า
ตอนนี้เราเรียนแฟชั่นอยู่ ปี 3 แระ
ยังโง่งงมทำแพทเทิร์นไม่ค่อยได้อยู่เลยอะ เหอะๆๆ

#2 By 2TO on 2009-11-05 17:25

/////// พื้นฐานที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จที่ดี

(ไม่ใช่ฐาน แต่เป็นเเบบ XD)Hot! Hot! Hot!

#1 By [Ay@nA_FuJiwarA] on 2009-11-05 17:24